Đây là trang cung cấp thông tin thanh toán cho khách hàng, bào gồm: các hình thức thanh toán được hỗ trợ, thông tin tài khoản ngân hàng,…